• Uiterwaardvergraving Avelingen

Uiterwaardvergraving Avelingen

Concept schetsen voor het project Uiterwaardvergraving Avelingen

Serie schetsmatige illustraties die uitleg geven over het plan van aanpak in de voorbereidingsfase van de uiterwaardvergraving te Avelingen (Gorinchem)

De Uiterwaardvergraving Avelingen vormt een onderdeel van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ van Rijkswaterstaat. In dit programma wordt op 30 plaatsen in Nederland aan de rivier meer ruimte gegeven. Dit zal overstromingen in de toekomst voorkomen. Om Gorinchem te beschermen tegen hoogwater heeft de Merwede extra ruimte nodig om een teveel aan water te kunnen afvoeren. Hiervoor zal de bestaande uiterwaard worden verlaagd en zal er een zogenaamde nevengeul worden gegraven in de uiterwaard.

Deze concept schetsen zijn succesvol ingezet bij de aanbestedingsprocedure van dit project. Ze illustreren op een duidelijke manier de plan van aanpak.

opdrachtgever: Martens en Van Oord
Date: augustus 2011 Client: Martens en Van Oord Categories: 3D, Concept schetsen, Dredging, Technologie Website: www.mvogroep.nl
Gespecialiseerd in 3d animaties, 3d visualisaties en illustraties